THE OFFICIAL WEBSITE OF CAPIZ STATE UNIVERSITY (www.capsu.edu.ph) WILL BE LIVE SOON!

O Capiz (Official Capiz Hymn)

I

O, Capiz duog nga hamili
Dunang manggad sang Diyos pinili.
Kadagatan mo kag kabukiran.
Pagatatapon imong kabuganaan.

II

Capiz matahum nga ngalan.
Sa tagipusuon ikaw mapahamtang.
Dumuluong ka, O Capizeno man ang kagayon.
Sa gihapon, nahamut-an.

Chorus
O, Capiz, Capiz, bisan diin kami padulong
O, Capiz, Capiz, imo ngalan pagadal-on

III

Capiz, Probinsya nga pinasahi.
Bilidhon ang mga palanublion
Ipadayon, palig-unon, itib-ong Capiznon.
Tanan, magahugpong.

Chorus